Wissenschaft

Kadınların çok olduğu ortamlarda erkekler şiddete daha fazla eğilimli

Çok sayıda erkek demek şüphesiz çokça testosteron dolu şiddet demek doğru mudur? Erkek ya da kadınların sayıca çok olmasının İngiltere’deki suç oranları üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu ortaya koymayı amaçlayan karşılaştırmalı bir analize göre yanıt: Hayır!

Erkeklerin kadınlardan sayıca çok olduğu yerlerde cinayet ve saldırı oranları cinsellikler ilgili suçlar (tecavüz, cinsel taciz, fuhuş gibi) kadar düşük orandaydı. Bunun aksine kadınların erkeklerden sayıca çok olduğu yerlerde bu suçlar daha fazla görülmekteydi.

Salt Lake, Utah Üniversitesi’nden Ryan Schacht ve arkadaşları, 2010 yılında İngiltere’nin 3.082 ilçesinin tamamından elde ettikleri cinsiyet verilerini analiz ettiler. Bununla birlikte İngiltere Federal Araştırma Ofisi tarafından yayınlanmış o yıla ait suç kayıtlarını karşılaştırdılar. Kayıtlarına yalnızca üretim çağındaki erkek ve kadınları dahil ettiler. Değerlendirilen beş suç tipi (cinayet, saldırı, tecavüz, cinsel taciz ve fuhuş) bir ilçedeki erkek sayısıyla daha az ilişkili bulundu. Sonuçlar, erkeğin baskın olduğu yerlerdeki erkek sayısını azaltarak şiddeti ve suçu etkisiz hale getirmeyi amaçlayan güncel politikaların geri tepebileceğine işaret ediyor.

Temel Gereksinim

Schacht’a göre kadınlar az sayıda olduğunda erkekler bir partner edinmek için daha saygılı olmalı. Kadınların sayıca çok oluşuyla birlikte erkekler seçmek benimsenmek için diğer erkeklerle daha kavgacı ve daha ayıplanan tarzda davranışlar sergiliyorlar.

“Kadınlar sayıca az olduğunda onlar değerli bir kaynak haline gelmekte ve bu onlara tek bir ilişki yerine daha fazla beklenti içine girme gücü vermektedir; ancak kadınlar sayıca çok olduğunda erkekler tek bir partner edinmeye daha az yatkın, çoklu ilişki peşinde olmaya daha ilgi duyar geliyorlar” diyor Schacht. Bu durum çekişme içindeki erkeklere daha kararsız, seçici olmayan eşleşme yönelimi vermektedir.

Son olarak Schacht şöyle diyor: “Erkekler ‘git ve iste’ koşuluna göre davranırlar. Bundan dolayı da bazı durumlarda daha iyi bazı durumlarda da daha kötü davranışlara meyilli olacaklardır.”

Hayvansal Mantık

Londra College Üniversitesi’nden Therese Hesketh Çin’deki bir çalışmaya göre erkeklerin kadınlara göre ciddi ölçüde fazla olduğu yerlerde (özellikle kırsal yerleşimlerde) devletin her aileye bir çocuk kuralı getirmesi nedeniyle çok az bir fark yarattığını gözlemiş. Hesketh ayrıca Çin’de erkek sayısındaki aşırılık ile şiddet arasında bir ilişki bulamadıklarını belirtmiş buna karşın öfke ölçeğinde nispeten daha yüksek skorlar elde ettiklerini, kadınlar arasında ürkeklik ya da suç artışına ilişkin herhangi bir bulgunun da olmadığını kaydetmiş.

Güncel bir çalışmada hayvanlar da bize oldukça benzer sonuçlar vemişler. Dişiler çok erkekler az sayıda olduğunda erkekler daha hırçın bir rekabetçi, daha az seçici ve yavrusuna daha az bağlılık gösteren davranışlar sergilemişler.

Kaynak: newscientist.com

Daha çok bilim makalesi okumak isterseniz bilim kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

Film izlemeyi seviyorsanız Film.BuradaBiliyorum.Com sitemizi, Dizi izlemeyi seviyorsanız Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi forumlarla ilgileniyorsanız Forum.BuradaBiliyorum.Com adresini ziyaret edebilirsiniz .

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Please allow ads on our site

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!