Wissenschaft

#Zeolitin Sağlık Açısından Faydaları

Zeolitin Sağlık Açısından Faydaları

Zeolit suyu temizleyen, toprağı zenginleştiren ve nükleer atıkları temizleyen adeta sihirli toz gibi nitelendirilen bir mineraldir. Bu tozun ayrıca, vücudu detoks edebildiği, bağırsak sağlığını artırabildiği, serbest radikal hasarını önleyebildiği, enfeksiyonlarla savaşabildiği ve daha birçok sağlık yararı olduğu iddia edilmektedir. Ancak zeolit bunları yapabildiğine dair klinik kanıtlar sınırlı kalmaktadır. Klinoptilolit, tıbbi kullanımlar için en yaygın zeolit türüdür. Tüm potansiyel faydalar, aksi belirtilmedikçe klinoptilolit ile ilgilidir. Bu yazıda zeolitin sağlık açısından faydaları hakkında bilgiler bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Kanama

Kontrolsüz kanama, ağır yaralanma ve kazalarda önde gelen 2. ölüm nedenidir. ABD ordusu savaş alanında ciddi kanamayı durdurmak için zeolit bazlı ürün (QuickClot) kullanmışlardır. Sağlam klinik kanıtlar ve gerçek yaşam etkinliği ile desteklenen bu ürün sivil tıpta da uygulama bulmuştur ve yapılan hayvan çalışmaları da etkinliğini doğrulamıştır. Zeolit ve kil (CoolClot) içeren bir karışım, hayatı tehdit eden bir yaralanması olan köpeklerde kanama süresini önemli ölçüde azaltmıştır ve insan kan örneklerinde pıhtılaşmayı % 40 arttırmıştır. Klinoptilolit, tedavi edilen sıçanların neredeyse % 70’inde kontrolsüz kanamayı durdurmuş ve hayatta kalma şanslarını % 60 oranında artırmıştır.

Detoks

Ağır metaller: 33 gönüllü üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, zeolit alüminyum, arsenik, kurşun, cıva ve diğer ağır metallerin ortadan kaldırılmasını artırmıştır. Günde 30 damla sıvı zeolit alan kişiler, idrar örneklerinde bu metallerden önemli ölçüde daha yüksek seviyelere sahip olmuştur. Laboratuar analizi, zeolitin kontamine olmadığını ve sonuçların ağır metal detoksuna atfedildiğini doğrulamıştır. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, zeolit kurşun eliminasyonunu sağlamış ve beyni bu ağır metalin neden olduğu oksidatif hasardan korumuştur. Organlardaki kurşun seviyesini % 91’e kadar düşürmüştür.

Sıçanlarda, klinoptilolit alüminyum detoksu uyarmış ve kana ulaşmasını engellemiştir. Kadmiyum, anemiye neden olabilecek ve farklı organları bozabilecek başka bir ağır metaldir. Kadmiyum zehirli domuzlarda zeolit anemiyi önlemiş ve karaciğeri korumuştur. Ancak böbreklerdeki kadmiyum konsantrasyonunu etkilememiştir. Hücre çalışmaları, zeolitin kurşun, arsenik ve cıva gibi ağır metalleri bağlama ve çıkarma yeteneğini doğrulamıştır.


Beyin hasarı ve ruh hali: Beyin hücreleri özellikle ağır metal zehirlenmesine karşı hassastır. Ağır metaller nöronlara zarar verebilmektedir, kaygı, depresyon, öfke ve dikkat sorunlarını tetikleyebilmektedir. Zeolitin kurşun, cıva, alüminyum ve diğer ağır metalleri detoks etme kabiliyeti, onu yukarıda belirtilen duygu durum bozukluklarına umut verici bir tamamlayıcı yaklaşım haline getirmektedir. Bununla birlikte, zeolitin ruh hali üzerindeki etkisini henüz hiçbir araştırma araştırmamıştır.


Alkol: 12 sağlıklı içicide, klinoptilolit (5 g) kandaki alkol seviyesini % 43’e kadar azaltmıştır ve bir içecekle birleştirildiğinde alkol emilimini engellemiştir. Başka bir klinik çalışmada, 25 gönüllü gece dışarıdan sonraki sabah zeolit (2,25 g – 4,5 g) almıştır. Alkol detoksu için çok geç olmuş, ancak akşamdan kalma belirtileri % 40-50 oranında iyileştirmiştir.


Mantar toksinleri: Aflatoksinler gıdaları kontamine edebilmektedir ve insan sağlığını, özellikle karaciğeri tehlikeye atabilmektedir. Klinoptilolit, tavukları aflatoksinden detoks edebilmiş, karaciğer, safra kanalı ve böbreklerini koruyabilmiştir. Timus gibi bağışıklık sistemi organları da daha az zarar görmüştür. İneklere bakıldığında, zeolit, sütlerindeki aflatoksin düzeylerini düşürmüştür bu da insan zehirlenmesinin önemli bir kaynağıdır. Test tüplerinde zeolit, aflatoksini sudan (% 60) ve hayvan yeminden (% 80) çıkarabilmektedir. Zeolit, tavukları başka bir kötü mantar toksini olan okratoksin A’ya karşı korumuştur. Hayvanlar daha fazla yemişler, kilo almışlar ve daha hızlı iyileşmişlerdir.


Radyoaktif elementler: Zeolit gözenekli yapı, büyük radyoaktif elementler için mükemmel bir tuzaktır. Sıçanlarda ve koyunlarda, klinoptilolit radyoaktif sezyumun emilimini bloke etmiş ve hayvanların organlarındaki konsantrasyonunu azaltmıştır. Klinoptilolit, nükleer atıklardaki radyoaktif atomları bağlayabilmektedir ve bu yanan ekoloji sorununun çözülmesine yardımcı olabilmektedir.


Diğer toksinler: Nitratlar, içme suyunu kirletebilen, insanların ve hayvanların sağlığını bozabilen toksinlerdir. İneklerde zeolit, nitratların neden olduğu metabolik hasarı tersine çevirmiştir. Ek olarak, klinoptilolit sıçanları organofosfatlardan (sinir zehirleri) detoks etmiştir. Bazı pestisitlerin bu gruba ait olması zeolit detoks özelliklerinin önemini ortaya koymaktadır.

  #Hinweis 11 – Astrodicticum Simplex

Bağırsak Sağlığı

Sızdıran bağırsak, toksinlerin, mikropların ve enflamatuar moleküllerin bağırsaktan kan dolaşımına sızabileceği anlamına gelmektedir. Bu yorgunluk, otoimmün hastalıklar, depresyon ve daha fazlasına neden olmaktadır. 52 dayanıklılık atlet üzerinde yapılan klinik çalışmada, zeolit (12 hafta boyunca günde 1.85 g) bağırsak duvarını sıkılaştırmış ve sızıntıyı önlemiştir. Ayrıca bağırsak üzerinde hafif bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir. Bir tür IBD olan ülseratif kolitli farelerde klinoptilolit, bağırsak hasarını onarabilmiştir.


Standart bir IBD ilacı (5-aminosalisilik asit) kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır. Testler farelerin zeolit parçacıklarını kan dolaşımına emmediğini doğrulamıştır. Zeolit, bağırsak iltihabı olan domuzlar üzerinde yapılan bir çalışmada benzer etki göstermiştir. Bağırsakta üre, amonyak ve gaz birikmesi ülseratif kolit, IBS ve hatta kolon kanserine yol açabilmektedir. Kandaki yüksek üre seviyeleri (üremi) hayatı tehdit edici olabilmektedir. Zeolit hem üre hem de amonyağa bağlanmaktadır ve bu bağırsak toksinlerine karşı potansiyel olarak koruma sağlamaktadır.

  #MRI Taramalarına Göre 130 Memelide Beyin Bağlanabilirliği Aynı

Gut Mikrobiyomu

Zeolitin bağırsak bakterileri üzerindeki olumlu etkisi, yukarıdaki faydalara katkıda bulunmaktadır, ancak ishali hafifletmeye ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Küba doktorları, klinoptilolitten yapılan ishal (Enterex) için bir ilaç geliştirmişlerdir. 4 klinik çalışmada ve ek hücre deneylerinde güvenliğini ve etkinliğini kanıtlamışlardır. Klinoptilolitin sağlıklı bağırsak florasını eski haline getirme yeteneği bu etki için önemli bir rol oynamıştır. Tavuk yemine eklendiğinde, zeolit bağırsaklardaki zararlı bakterilerin sayısını iyi bakterileri rahatsız etmeden kesmiştir.

Gıda zehirlenmesinin önemli bir nedeni olan Salmonella ile enfekte olan tavuk daha hızlı iyileşmiş ve daha az oksidatif hasar görmüştür. Başka bir doğal zeolit olan chabazite, köpeklerde benzer etki göstermiştir. Bağırsak patojenleriyle savaşırken probiyotik Lactobacillus ve Bifidobacterium suşlarının sayısını bile arttırmıştır. Hücre çalışmalarında zeolit, bizi bağırsaktan istila eden 2 viral suşun (coxsackievirus ve echovirus) büyümesini inhibe etmiştir.

  #Mundgeruch macht Umsatz – Kritisch gedacht

Oksidatif Hasar

Sigara içmek tüm vücudu zehirlemektedir, kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini artırmaktadır. Bununla birlikte oksidatif stres sigaranın yan etkilerinde anahtar rol oynamaktadır. 85 sigara içicisi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, klinoptilolit (1 ay boyunca günde 5.4 g), E vitamini gibi, antioksidan savunmayı güçlendirmiştir. Diğer doğal zeolit tipleri 25 kişide benzer etkiler göstermiştir: glutatyon düzeylerini arttırmışlardır ve lipidleri oksidatif hasardan korumuşlardır. Tavuklarda ve diyabetik sıçanlarda yapılan zeolittakviyesinde şu sonuçlar elde edilmiştir:


• Arttırılmış antioksidan enzimler (glutatyon peroksidaz , süperoksit dismutaz- SOD)


• Toplam antioksidan kapasitede artış


• Organları yaralanmalardan korumuştur.

Asit Reflü ve Mide Ülserlerini Rahatlatabilir

Gastroözofageal reflü hastalığında (GERD), asit reflü yemek borusuna zarar vererek mide ekşimesine ve diğer hoş olmayan semptomlara neden olmaktadır. GERD’li 25 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, klinoptilolit (2 hafta boyunca günde 1.5 g) mide ekşimesi, ağrı ve rahatsızlığı % 45-55 oranında hafifletmiştir. Aynı protokol diğer 23 hastayı yaygın bir NSAID ilacı olan naproksenin neden olduğu mide ülserlerinden korumuştur.

Yara İyileşmesi

Bir Rus klinik çalışmasında, zeolit yanık yaralarının temizlenmesini, iyileşmesini ve genel şikâyetleri geliştirmiştir. Önemli olna hastalar zeolit tüketmiş ve yaralara uygulamamıştır. Bu çalışma, dozaj ve örnek büyüklüğü gibi önemli ayrıntıları ortaya koymamaktadır. Nitrik oksit (NO) yüklü zeolit, sıçanlarda yara iyileşmesini hızlandırmıştır ve cilt hücrelerini korurken bakteri ve mantarları öldürmüştür. Fojasit (doğal zeolit) ve bakır içeren yamalar benzer etkiler göstermiştir, aynı zamanda oksijen tedariki ve cilt yenilenmesini arttırmışlardır. Yara iyileşmesi için bir başka mükemmel kombinasyon zeolit ve gümüş olabilmektedir. Gümüş-zeolitli yamalar, aşağıdaki gibi tehlikeli mikropların büyümesini engelleyebilmektedir:


• Hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olabilecek P. aeruginosa


• Ülsere neden olduğu ve yaraları enfekte ettiği bilinen E. coli


• S. aureus ve MRSA, tedavisi zor bakteri türleri


• Candida albicans

  #Ekonomik Kararların Evrim Teorisi

Kolesterol ve Kan Yağları

41 hasta üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, mikronize (ince öğütülmüş) zeolit, iyi kolesterolü (HDL) yükseltirken, kötü kolesterol (LDL) ve kan lipitlerinin kan seviyelerini düşürmüştür ve 8 hafta sonra (günde 6-9 g), bu değerler % 20-25 artmıştır. Bu çalışmada bir kontrol grubunun bulunmaması, güvenilir sonuçlar çıkarmayı engellemektedir.

Ağız Hijyeni

11 gönüllü üzerinde yapılan bir çalışma da, gümüş-zeolit (gümüş iyonları ile paketlenmiş zeolit) ile ağız durulama diş plak oluşumunu büyük ölçüde azaltmıştır. Hücre çalışmasında gümüş-zeolit kandida büyümesini, asit üretimini, diş plağı ve oral enfeksiyonların iki ana nedeni kesmiştir. Ek olarak, zeolit uçucu kokuları ortadan kaldırabilmektedir ve böylece ağız kokusuyla mücadele edebilmektedir.

Karaciğer Koruması

Zeolitin antioksidan gücü, karaciğer koruması için çok önemli olmaktadır. Kısmen çıkarılmış karaciğeri olan sıçanlarda klinoptilolit, glutatyonu ve koruyucu enzimleri artırarak antioksidan destek sağlamıştır. Sonuç olarak, oksidatif hasarın kan belirteçleri düşmüştür. Bir hücre çalışmasında, klinoptilolit bir antikanser ilacı olan adriamisin’in karaciğere zarar veren etkilerini tersine çevirmiştir. Enflamatuar proteinleri (NF-B , TNF-alfa ve IL-1B) bastırmış ve hücre ölümünü engellemiştir. Yukarıda detoks bölümünde tarif edildiği gibi zeolit ayrıca karaciğere zarar veren aflatoksinlere karşı da koruma sağlamaktadır. Zeolitin cilt için faydaları ise detoks ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle, zeolit cilde farklı şekillerde fayda sağlayabilmektedir. Birçok iyileştirici ve kişisel bakım ürünü, ana bileşenleri olarak zeolit içermektedir.

Kişisel Bakım

39 gönüllü üzerinde yapılan klinik bir çalışmada,% 10 gümüş-zeolitli deodorant spreyi, hoş olmayan kokular üreten koltuk altı mikroplarına karşı güçlü ve kalıcı (24 saat) bir etki göstermiştir. Kontrol maddesi içeren bir sprey bunu başaramamıştır. Hücre çalışmalarında, zeolit virüsleri ve uçucu kokuları ortadan kaldırmıştır. Soğuk yaralara neden olan HSV-1 (Herpes simpleks) virüsünün büyümesini durdurmuştur. Zeolit cilt üzerinde doğal bir güneş koruyucu görevi gören koruyucu bir film oluşturmaktadır. Bir hücre çalışmasında zeolit, başka bir güneş koruyucu bileşen olan titanyum-dioksit tarafından tetiklenen oksidatif hasarı bile tersine çevirmiştir. Bu özellikler zeoliti, çoğu piyasada bulunan çeşitli kişisel bakım ürünlerinde merkezi bir bileşen haline getirmektedir.

  #April stellt Weichen für Dürre im Sommer

Enflamasyon ve Alerjiler

Farelerde, doğal zeolitlerin bir karışımı histamin ve diğer iltihaplanma tetikleyicilerini hapsederek cilt şişmesini % 57 oranında azaltmıştır. Bir hücre çalışması, zeolitin histamin bağlama yeteneğini, böylece inflamasyonu ve alerjik reaksiyonları hafiflettiğini doğrulamıştır. Hava kirleticileri iltihaplanma, alerji ve otoimmün sorunları tetikleyebilmektedir. Zeolit toksinlere ve ağır metallere bağlanabileceğinden, kirliliğin cilt üzerindeki zararlı etkisini de azaltabilmektedir.

Kanser Araştırmaları

Farklı kanser türlerine sahip hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların gözden geçirilmesine göre, zeolit şu etkileri olmuştur:


• Tümörleri küçültmüş ve büyümelerini önlemiştir


• Genel sağlığı iyileştirmiş ve ömrü uzatmıştır


• Kemoterapinin etkilerini artırmıştır


Hem oral hem de cilt tedavisi yukarıdaki faydaları göstermiştir. Klinoptilolit, farelerde melanom (cilt kanseri) metastazlarının sayısını azaltmış ve bağışıklık yanıtlarını arttırmıştır. Hücre çalışmalarında, bir antikanser ilacı (5-florourasil) yüklü zeolit, mide ve kolon kanseri hücrelerini öldürebilmiştir ve zeolit eklenmesi bu ilacın gücünü arttırmıştır. Zeolitin radyoaktif elementleri, mantar toksinlerini ve diğer kansere neden olan maddeleri bağlama yeteneği, onu gelecekteki kanser araştırmaları için umut verici bir aday yapmaktadır.

Kaynakça:


https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/zeolite

6 Big Health Benefits of Zeolite

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Kaynak

Daha çok bilim makalesi okumak isterseniz bilim kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

Dizi || Film izlemeyi seviyorsanız Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi forumlarla ilgileniyorsanız Forum.BuradaBiliyorum.Com adresini ziyaret edebilirsiniz .

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"