… WAS IST || WER …

#Ali Kuşçu Kimdir, Ali Kuşçu Hayatı #Nedir #Kimdir #BB

Ali Kuşçu Kimdir, Ali Kuşçu Hayatı

Ali Kuşçu kimdir, Ali Kuşçu hayatı nasıldır?  Ali kuşçu; Osmanlı devletinde astronom, dil bilimci ve matematiği olan Ali Kuşçu geride pek çok eser bırakmış bir bilim insanıdır. Ali kuşçu pek az insanın ulaşamayacağı bilgilere ulaşmış değerli bir insandır. Ali kuşçu hayatı ve eserleri buğun dünyaca ünlü üniversitelerde ders kitapları olarak öğretilmektedir.

Değerli bilim adamı olan Ali Kuşçu, Semerkant’ta dünyaya gelmiştir. Babası Türkistan emirinin doğancı başıdır. Ali Kuşçu, küçük yaşlarda eğitimler almaya başlamıştır. İlk eğitimi Semerkant’ta başlayan bilim adamı sonrasında bura’lı kadı zade Rumi’den ve Uluğ beyden dersler almıştır. Astronomiye ve gök bilimine oldukça meraklı olan ali kuçu, giderek kendini geliştirmiş ve matematikte de oldukça başarılı işler yapmıştır.

Ali kuşçu, 1421 yılında Uluğ beyin kurmuş olduğu dönemin en büyük bilim araştırma rasathaneye yetkili olmuştur. Fakat 1450 yılında Abdüllatif’in ihaneti üzerine Uluğ bey öldürülmüştür. Oğlunun ihaneti sebebi ile öldürülen uluğ beyin kurduğu rasathaneyi bırakıp hacca gitmiştir.

Ali Kuşçu Kimdir

Akkoyun hükümdarı tarafından çok sevilen Ali Kuşçu, Tebriz de kalmaya karar verdi. Akkoyunlu’larla savaş halinde olan fatih’e elçi olarak gönderilen Ali Kuşçu, Fatih’i derin bilgileri ile etkilemiştir. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu’ya İstanbul’da kalmasını önermiştir. Fakat ali kuşçu kendisinin bir görevi olduğunu belirtip elçilik görevini tamamladıktan sonra teklifi düşüneceğini belirtip tekrar Tebiz’e dönmüştür.

Tebriz’de görevini sonlandıran Ali Kuşçu İstanbul’a tekrar dönmüş dönüşünde ise büyük bir törenle karşılanmıştır. Ayasofya camine müderris olarak atanmıştır. Ali kuşçu gerisinde pek çok eser bırakarak, 1474 yılında vefat etmiştir.

Ali Kuşçu Hayatı Kısaca

Ali Kuşçu hayatı kısaca anlatılacak olursa; Ali Kuşçu günümüzde en çok merak edilen geçmişin değerli bilim adamlarından biridir. Oldukça zor olan hayatı, fatih’in onu keşif etmesi ile son bulmuş Ayasofya caminde bilim çalışmalarına daha rahat devam etmiştir. Özellikle matematik, dil bilimi, farsça ve gök bilimi ile yakından ilgilenmiştir. Ali kuşçu sadece bilimle değil sanatla da yakından ilgilidir. Farsça yazdığı şiirleri dönemin estetik ruhunu bu gün bile yansıtmaktadır.

Ali Kuşçu Biyografisi

Ali Kuşçu biyografisi incelenecek olursa; pek çok kitap ve sözlü eser bırakan Ali Kuşçu günümüzdeki olaylara da ışık tutmayı başarmıştır. 15. Yüz yılın en önemli bilim insanı olan Ali Kuşçu astronomi ve matematik bilginidir. Babası uluğ beyin doğancı başı olduğu için lakabı kuşçu olmuştur. Semerkant ta doğup büyüyen Ali Kuşçu yine ilk eğitimlerini de burada alıp, Anadolu’ya gelmiştir. Ali kuşçu gerisinde ona yakın büyük eser bırakmıştır. Ülke değerlerine değer katan ve dönemin padişahlarından övgüler alan Ali Kuşçu astronomi ve matematik alanında üstün gayretler göstermiştir. Şimdiler de matematikçi olarak anılan Ali Kuşçu, büyük bilim insanlarından biridir.

Ali Kuşçu Araştırma Ödevi

Ali Kuşçu araştırma ödevi, yapacaksanız ilk olarak Ali Kuşçu kimdir? Nerede yaşamıştır ve hangi dönem padişahı tarafından fark edilmiştir? Gibi sorulara yanıt aramanız gerekir. Bunun yanında ali kuşçu eserlerini de araştırma ödevlerinize dahil edebilirsiniz. Böylece daha verimli bir ödev çıkarmış olursunuz. Eğer ödevlerinizi daha da detaylı hale getirmek isterseniz Ali Kuşçu şiirlerini de okuyup ödevinize ilave edebilirsiniz.

Ali Kuşçu Ne Yapmıştır?

Ali Kuşçu çocukluk döneminde okumaya, yazmaya ve araştırmaya önem veren  bir dönem geçirmiştir. Eline geçen tüm kitapları kısa sürede okuyup bitiren Ali Kuşçu öğrenim süreci boyunca öğretmenlerince de büyük övgülere laik görülmüştür.

Ali Kuşçu ne yapmıştır? Diye sorulduğunda ise;

 • Ali kuşçu Semerkant’ta rasathanede görevlendirilmiş ve burada büyük araştırmalar yaparak bilime katkı sağlamıştır.
 • Bir ihanette kurban giden dönemin hükümdarından sonra hacca gitmeye karar vermiştir.
 • Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı tarafından sevilen Ali Kuşçu hükümdarın yanında kalarak araştırmalarına ve eserlerine burada devam etmiştir.
 • Akkoyunlu hükümdarı tarafından fatih’e elçi olarak gönderilen Ali Kuşçunun engin bilgisi ve donanımı Fatih Sultan Mehmet tarafından da fark edilmiştir.
 • Fatih Sultan Mehmet bilime oldukça önem veren birisi olarak Ali Kuşçu’nun yanında kalmasını istemiştir.
 • Çalışmalarına Osmanlı topraklarında ve Ayasofya caminde devam eden ali kuşçu burada hayata gözlerini yummuştur.
 • Geride pek çok eser bırakmış günümüzde hala eserleri öğretilmeye devam ediyordur.

Ali Kuşçu Buluşları

Ali Kuşçu buluşları günümüz bilime ışık tutmayı başarmıştır. Ali kuşçu buluşlarından bazıları ise;

 • Astronomi biliminden farklı gök buluşları,
 • Matematik alanında keşifler,
 • Ali kuşçu ay’ı incelemiş ve ay’ın haritasını çıkarmıştır,
 • Uzay bilimi üzerinde döneme ışık tutacak ve merak uyandıran sorulara cevap bulmuştur.
 • Ay’ın dünyanın uydusu olduğu bulmuştur.
 • Ay’ın ışık kaynağının güneş olduğunu bulmuştur.
 • Uzay alanında hiç yapılmamış çalışmaları yaparak sadece Osmanlı imparatorluğunu değil tüm dünyayı bilgileri ile aydınlatmıştır.

Ali Kuşçu Sözleri

Ali Kuşçu sözleri ile de dünya çapında tanınır bir bilim insanı olmayı başarmıştır. Farsça sözleri ise oldukça ilgi çekici bulunmuştur. Sadece bilim insanı olmayıp, ilim adına da pek çok katkıda bulunmuştur. Bu nedenle ilk olarak Akkoyunlu hükümdarının daha sonra da Fatih Sultan Mehmet’in ilgisini çekmeyi başarmıştır. Yaptığı icatlar ile beraber, şiirler de yazmıştır. Şiirleri genelde farsça yazmıştır. Ali Kuşçu sözlerinde nasihatler verirken, aydınlatıcı konuşmaları ile de hem yaşadığı dönemde hem de hala günümüzde sevilmeye devam etmektedir.

Ali Kuşçu Kısa Bilgi

Ali kuşçu kısa bilgi ise iki yönlü bir çalışma yapmıştır. Hem astronomi alanında risaleler hazırlamıştır. Bu risaleler farsça olup, matematik alanında da kitaplar hazırlamıştır. En önemli eseri ise uluğ beyinin zic’ine yaptığı katkısıdır. Bilhassa risale-i fetih eseri de dünyada sevilerek takip edilmiştir. Ali kuşçu günümüzde hala araştırılıp örnek alınacak bilim adamları arasındadır. Değerli eserleri sayesinde bilim adına, yaşadığı döneme adata bir ışık kaynağı olmayı başarmıştır.

Ali Kuşçunun Matematiğe Katkıları

Ali Kuşçunun matematiğe katkıları ile astronomi bilimine katkıları asla göz ardı edilemez. Matematik alanında ve astronomi alanında pek çok kitap yazmayı da başarmıştır. Ali Kuşçu’nun çalışması iki yönde gerçekleşmiştir. Çalışmaları ise kalem ve dil bilgisidir. Eserleri ise;

 • Nasırıüddin-i tecridül – kelam
 • Adudüddin’in risale-i adüdiye, bu kitabında çalıştığı araştırmalar hakkında bilgi vermiş ve kendi sözlerine, yorumlarına yer vermiştir.
 • Unkud-üz-zevahir fi nazm-ül-cevahir (mücevherlerin dizilmesinde görülen salkım)  en önemli eserlerinden biridir.
 • Riselet-ül fi’l hey’et (astronomi risalesi) astronomi alanında farsça yazılmış bir kitaptır. Kitap daha sonra Arapçaya çevrilmiştir. Fakat tamamen orijinal değil, sonradan eklemeler yapılmıştır.
 • Risalet-ül-fethiye (fetih risalesi) bu kitabı yazıp fatih sultan Mehmet’e hediye etti.
 • Ahbub-ül-hamail fi keşif-il-mesail (meselelerin keşfinde tılsımların en makbulü) önemli eserlerindendir.

Ali kuşçu İstanbul’a geldikten sonra medreselerde de bilim adına pek çok ders vermiş yani neslin gelişmesini sağlamıştır. Özellikle matematik alanında yapmış olduğu çalışmalar üniversite kitaplarına girmiştir. Astronomiye ve matematiğe katkısı kadar dil bilimlerine de katkı sağlamış önemli insanlardan bir tanesidir.

Daha çok bu tarz makale okumak isterseniz nedir kimdir kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

Film izlemeyi seviyorsanız Film.BuradaBiliyorum.Com sitemizi, Dizi izlemeyi seviyorsanız Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi forumlarla ilgileniyorsanız Forum.BuradaBiliyorum.Com adresini ziyaret edebilirsiniz .

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"